Audyt BaseLinker

Logo BaseLinker - Audyt systemu BaseLinker

Weryfikacja (audyt) systemu BaseLinker pokazuje czy system jest dobrze skonfigurowany wraz z odpowiednio dobranymi integracjami (w szczególności system ERP), w tym pobierania i przetworzenia informacji księgowych, produktowych, magazynowych, pozwala uniknąć aberracji w procesach działania firmy wykorzystującej ten system.

Kontrola sytemu BaseLinker pozwala na zdiagnozowanie i analizę kluczowych wskaźników efektywności, które są przekuciem podstawowych założeń strategicznych organizacji na ustalone cele. Analiza Procesów całości działalności (wszystkich) obszarów firmy, na które ma wpływ system BaseLinker pozwala stworzyć jednolity schemat procesów biznesowych w obszarze operacyjnych działań.

W ramach przeprowadzanego audytu między innymi sprawdzamy:

  •  weryfikację ustawień konfiguracji kont podłączonych źródeł pobierania zamówień (sklepów internetowych, marketpleaces)
  •  weryfikacja poprawności ustawień integracji
  •  weryfikacja poprawności ustawień akcji automatycznych
  •  sugestie co należy zmienić oraz wdrożyć w BaseLinker.com
  •  sugestie rozwoju systemu w firmie
Czas trwania Audytu:
          8-16 godzin (w tym przygotowanie dokumentacji)

Koszt przeprowadzenia audytu:
          do ustalenia indywidualnego

Orbis Software Polska Sp. z o.o.


52-340 Wrocław
ul. Goleszan 24/1
T: +48 730 000 481
E: biuro@orbis-software.pl
NIP: 8943046669
KRS: 0000466567

Nasze social media!

© 2022 Orbis Software Polska sp. z o.o.  |  All rights reserved.